איטלקית

Характеристики изделия (продукта)

Каталожный номер 30001310
Вес (в килограммах):0.03 Килограмм


Обычная цена:95 шекель (шекели, шекелей)
Интернетовская цена: 75 шекель (шекели, шекелей)
Введите свой код скидки здесь:

לוחות הפעלים בשפה העברית - המדריך החדש - DVD בלבד גרסת PAL

התקליטור לוחות הפעלים (DVD) מדגים קריאה רהוטה של 21 לוחות נבחרים: קריין וקריינית מקצועיים קוראים בקול את כל הצורות המופיעות באותם לוחות. לוחות אלה מסומנים בספר בסימון מיוחד.

Applications available

אפליקציות למוצר זה

AppStore http://itunes.apple.com/app/id904573 
Speakit.Tv @ Appstore Speakit.Tv @ Appstore

אפליקציות למוצר זה

AppStore http://itunes.apple.com/app/id534197 
7IAP Sp iPad free version